Tag Archive | "Brodey"

Tags: , ,

Warren Brodey’s message from the future

Posted on 13 July 2011 by Judit

I have to dip into my engagement book  in the evenings to create some kind of time structure in my head, since the conventional time approach is more nuisance than help for me.

I attended a shaman conference in Norway, and I had the honor to meet personally my master’s mentor, Warren Brodey the visionary psychiatrist in his nineties. This conference was as a matter of fact held in honor of him, and the high point, the most exciting moment of the event was when we were trying to squeeze in more and more people to the small wooden cottage to listen to the great master.

Warren Brodey MD, doctor in psychiatry, participated in the NASA program to develop artificial intelligence, a charter member of the American Society of Cybernetics, comes from Canada and living in Norway. When he was asked to give a speech at the conference, the theme wasn’t determined, we only asked him to share a wise, old soul’s experiences with us.

He started with apologies, then he was talking of the (other) voice always present in him, that he was going to ask him, and he was going to mediate the voice’s message. And he didn’t do anything else but started talking with a quiet, calm and determined tone. Sometimes he stopped tol isten, asked the inner voice if the voice serioiusly meant it, and we only giggled.

he was talking about the parts of the universe, that everything is alive, even if they don’t seem alive for us. Eveything has it’s pace, time: people, bacteria, animals, stones, minerals, everything. I would even add that there is difference between the time of individual people as well. What can be annoying for me, is not necessarily the source of stress for someone else. If I don’t want to live in my own time,but in someone else’s, I won’t enjoy myself, especially when the time is faster than it should be.

The lifestyle dictated by the human world to me is unbearably fast. But it is me who decides whether to run with it, or to get out.

There was a Hungarian expat Swedish philosopher artist, Ladislaus Horatius (born Horvath Laszlo) who in the begining of the nineties (1993) had a scandalous action called the Turtle Operation: he pulled the emergency breaks on the famous Swedish supertrain X2000. When he was inpeached he replied: it has speeded up too much.

I think I stop here and get out of the supertrain. Anyways I already started feeling sick. If i go on foot from here, i might be able to see something of the landscape,  I can even start a chat with someone or something, a human, an animal, a stone. As Brodey says don’t try to be someone else than you already are. This is my time, I can’t operate on other frequencies. Fortunately I’ve found the emergency breaks.

 

This is a translation of a previous post in Hungarian.

Share

Comments (3)

Tags: , ,

Warren Brodey üzen a jövőből

Posted on 13 July 2011 by Judit

Esténként nézegetnem kell az előjegyzési naptáramat, hogy kialakuljon a fejemben valamiféle időstruktúra, ugyanis a konvencionális időszemlélet számomra inkább nyűg, mint segítség.

Egy sámánkonferencián vettem részt Norvégiában, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy személyesen találkozhattam mesterem mentorával, Warren Brodey-val, a kilencvenes éveiben járó vizionárius pszichiáterrel. A konferenciát tulajdonképpen az ő tiszteletére rendeztük, és az eseménysorozat fénypontja, a legizgalmasabb pillanat az volt, amikor egy kis faházba minél többen igyekeztünk beszuszakolni magunkat, hogy hallhassuk a nagymestert.

Warren Brodey M.D. a pszichiátria doktora, részt vett a NASA mesterséges intelligencia kifejlesztésének programjában, az Amerikai Kibernetikus Szövetség tagja, Kanadából származik és Norvégiában él. Amikor felkértük, hogy tartson előadást a konferencián, nem határoztuk meg a témát, csak arra kértük, hogy ossza meg velünk egy bölcs, öreg lélek tapasztalatait.

Az előadását szabadkozással kezdte, majd elmondta, hogy a benne örökké jelenlévő (másik) hangot fogja kérdezni, és annak az üzenetét fogja megosztani velünk. És nem is tett mást, csak halkan, nyugodtan, de határozottan mondta, mondta, mondta, amit hallott. Időnként meg-megállt, hogy hallgatózzon, rákérdezett a hangra, hogy komolyan gondolja-e, mi pedig vihorásztunk.

A világegyetem részeiről beszélt, arról, hogy minden él, még ha nem is tűnik számunkra élőnek. Mindennek megvan a maga tempója, ideje: az embereknek is, a baktériumoknak is, az állatoknak, a köveknek, az ásványoknak, mindennek. Az emberek ideje is más, a rovarok ideje is más, az ásványok ideje is más. Én még azt is megkockáztatnám, hogy az egyes emberek ideje között is lényeges különbségek lehetnek. Ami például engem már idegesít, másnak nem biztos, hogy a stressz forrása. Ha nem a saját időmben akarok élni, hanem valaki máséban, nem fogom magam jól érezni, különösen, ha az az idő gyorsabb, mint kellene legyen.

Az életstílus, amit a világ diktál, számomra elviselhetetlenül gyors. Azt viszont eldönthetem, hogy rohanok-e vele, vagy kiszállok.

Volt a kilencvenes évek elején (1993-ban) egy magyar származású svéd filozófusművésznek, Ladislaus Horatiusnak (született Horváth László) egy botrányos akciója Teknős Hadművelet címmel: meghúzta a híres svéd szupervonaton, az x2000-en a vészféket. Amikor felelősségre vonták, hogy milyen indokkal húzta azt meg, így felelt: az túlságosan felgyorsult.

Azt hiszem, itt most én is megállok, és szépen kiszállok a szupervonatból. Amúgy is már kezdtem szédülni. Ha innen gyalog megyek tovább, talán még látok is valamit a tájból, talán még szóba is elegyedem valakivel vagy valamivel, emberrel, állattal, kővel. Ahogy Brodey is mondja, ne akarj más lenni, mint ami vagy. Nekem ez a saját időm, én más frekvencián nem működöm. Szerencsére még időben megtaláltam a vészféket.

 

Martin Larsson fényképei a sámánfesztiválról

Share

Comments (4)

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here

Twitter

Impresszum

Felelős kiadó:

Szeles Judit
...................................