Categorized | Editorial, Hírek

Megjelenik a Szextáns

Posted on 16 March 2018 by Judit

Az idei Ünnepi Könyvhétre várható Szeles Judit Szextáns című verseskötetének a megjelenése.

Kiadó: Magvető-JAK

Grafikus: Császár Norbert

 

 

A szextáns szó a tengeri navigációhoz használt kéttükrös szögmérőt jelöli. Szeles Judit Szextáns című kötete a kettős tükrözés elvét követi, amikor tárgyias, objektív szemszögből mutat be egy meglehetősen szubjektív témát: a szerelmet.

A kettősség végigvonul az egész köteten: egy pikareszknek tűnő sors, a tengerészé, sivár, üres életet takar el (Strömstad és Sarpsborg között). A tengerészkedés kalandokkal, pikáns fordulatokkal teli történetei rideg adathalmazokkal átszőve, bizarr, már-már taszító feszültséget teremtenek a szövegekben.

A versek vallomásosságtól tartózkodó alanya második személyben beszél a „főhősről”, aki teljes mértékben a múltban él (Tengeri időszámítás), s nem hajlandó a szövegbeli jelennel szembenézni (pl. Jéghegyek népe, Kibábozódni, Szerelmük, Kikötő). A lírai alany szenvtelen ridegséggel beszél a Másikról, saját pozíciójáról alig-alig ad információt. A kötet tehát erről a Másikról tesz megállapításokat tárgyilagos, tautologikus stílusban, mindvégig tartózkodva a klasszikus értelemben vett poetizált beszédtől. Dokumentumszerű leírások, feltárások követik egymást. A leleplező jellegű szövegek nem dialógusformában íródtak, a Másik nem reagál a lírai alany nem ritkán kegyetlen, szerelmét a valósággal szembesíteni kívánó attitűdjére. A lírai alany ezzel az attitűddel próbálja a megszólított te-t kibillenteni a teljes passzivitásból – ahogy ez a kötetterv második felében kiderül (Eltávolodás, Távolodás, lassan, Utolsó októberi éjszaka). A versek a Másik és ezáltal az én saját irányvesztettségét, tájékozódási képtelenségét, irányzék nélküliségét járják körül, miközben nagyon is érezhetően pulzál a kettejüket izgalomban tartó szerelmi szenvedély.

Mint a címet, úgy a szövegeket is játékosság hatja át. A szextáns régies szakkifejezés, a befogadói horizonton nem feltétlenül egy vitorláshajót látunk, inkább a szó hangzásából adódóan a szexre, szextára vagy a szextársra asszociálunk. A szex egyik fő motívuma a kötetnek. A testiség a maga nyers, fizikai valóságában jelenik meg minuciózus leírások formájában (Szerelmük, Bőr).

A sokirányú érdeklődést mutató szövegek a vers és a próza  határán egyensúlyoznak: a kvázitörténettel, narratívával is rendelkező írások az ismétlés, a felsorolás, a mellérendelő szerkezetek dinamikus egymásra épülése révén érik el poétikai hatásukat. Ebben hasonlóság fedezhető fel Szeles Judit korábbi kötetével, az Ilyen svéddel. A Szextáns a korábbi technikát használja, és fejleszti tovább, így teremtve egyfajta folytonosságot a szerző költészetében.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here

Twitter

Impresszum

Felelős kiadó:

Szeles Judit
...................................